Masaüstü yayıncılık – Grafik tasarım - Baskı

VATES Tıbbi Çeviri Hizmetleri çevirisi ve/veya redaksiyonu yapılmış dokümanların sayfa tasarımının yapılması (resim, fotoğraf, grafik vb. gibi görsellerin öngörüldüğü şekilde yerleştirilmesi) ve talep edilen formatta sunulması suretiyle masaüstü yayıncılık hizmeti vermektedir.

Bununla birlikte masaüstü yayıncılık hizmeti kapsamında çevirisini ve/veya redaksiyonunu gerçekleştirdiğimiz kitap, dergi, kitapçık, broşür vb. dokümanlar için müşteri talepleri doğrultusunda grafik tasarım ve matbaa baskı hizmetleri de verilmektedir. Bu süreç müşterinin talepleri doğrultusunda taslakların hazırlanması, taslakların müşteri tarafından onaylanması, tasarımın örnek baskısının müşteriye sunulması ve onay alındıktan sonra istenen miktarda müşteriye iletilmesi şeklinde ilerlemektedir.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3