Yazılı tıbbi çeviri

Tıbbi çeviri kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) öngördüğü terminoloji ve ilgili kılavuzlar doğrultusunda VATES Tıbbi Çeviri Hizmetleri uzman ekibi tarafından genel olarak aşağıdaki çeviriler gerçekleştirmektedir:

 • Beşerî ve Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsat Başvuru Dosyası
 • Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat Başvuru Dosyası
 • GMP Başvuru Dosyası
 • Tip I ve Tip II Değişiklik Dosyası
 • KÜB (Kısa Ürün Bilgisi) – KT (Kullanma Talimatı)

Yukarıdakilerin yanı sıra aşağıdaki tıbbi dokümanların çevirileri de titizlikle yapılmaktadır:

 • Olgu Sunumu
 • Akademik Makale
 • Tıbbi Makale, Kitap, Dergi, Kitapçık ve Katalog
 • Tıbbi İçerikli Web Siteleri
 • Doktor, Hasta, Tıbbi Mümessil Eğitim Materyalleri
 • Medikal Cihaz Kullanım Kılavuzları

Tüm çevirilerde talep edildiği takdirde noter tasdiki ve yeminli tercüman onayı sağlanmaktadır

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3